Què ens diferencia/Qué nos diferencia

(Castellano más abajo)

A continuació s’exposen preguntes sobre els evangèlics en general. Què els diferencia d’altres cristians i d’altres religions? Que tenen en comú? Si vols pots deixar un comentari o una pregunta en concret que serveixi per millorar aquesta secció.

Per veure els textos bíblics més detalladament sobre la nostra creences pots trobar-los en els següents enllaços: https://eebmanlleu.wordpress.com/que-creiemque-creemos/   i: https://eebmanlleu.wordpress.com/qui-som/

En què es diferencien els evangèlics dels Testimonis de Jehová?

Pràcticament en tot, algunes de les diferències més importants serien:

– Que els evangèlics, també els catòlics, no accepten com a fiable la lliure traducció del Nou Món dels Testimonis de Jehová, ja que altera significativament el sentit original del text bíblic per emmotllar-ho a les seves falses i poc fonamentades ensenyaments que canvien subtilment centenars de paraules de la Bíblia.

– Que els Testimonis de Jehová no accepten la Trinitat o que Jesús és Déu i la resta de cristians, inclosos els evangèlics, sí.

– Que sovint el seu comportament basat en la interpretació literal els porta a conductes extremes, com per exemple, no fer ús de les transfusions de sang o no relacionar-se obertament amb altres persones per no “barrejar-se”. Aquests aspectes fan que siguin considerats sectaris per la resta de cristians en general. Els evangèlics, no només creuen que si és necessari relacionar-se, sinó que participen activament ajudant a cobrir diferents necessitats de la seva ciutat, generalment, col·laborant amb els Serveis Socials locals o creant ONGs per a un servei en concret.

En què es diferencien els evangèlics dels catòlics?

Tema Evangèlics Catòlics
Autoritat La Bíblia, única norma de fe i conducta

L’Assemblea General de membres d’una congregació

El Papa

La jerarquia

La tradició i dogmes de fe

Dirigents  

Són anomenats pastors

Triats pels membres

Sostinguts econòmicament per la congregació o per treball secular

Existeixen debats per la falta de regulació laboral igualitària dels ministres de cultes o pastors

Poden casar-se

 

Són anomenats sacerdots

Nomenats per la jerarquia

Finançats per l’Església Catòlica

Existeixen debats sobre si l’Església Catòlica és afavorida financerament per un Estat aconfessional

No poden casar-se

Salvació És per gràcia, ningú la mereix per obres. Les bones obres són evidències de la fe.

És un regal que rebem per fe, penedint-nos i acceptant el perdó de Crist

Tenen seguretat plena d’haver-la rebut i haver conegut a Déu.

 

S’emfatitza que cal fer bones obres per salvar-se

Cal complir i participar dels sagraments de l’Església Catòlica

No s’està completament segur de conèixer a Déu, en dependre en gran part de l’ésser humà

Sobre la verge… Va concebre a Jesucrist sent verge per obra de l’Esperit Sant

NO és mitjancera davant Déu, només és Jesús. (1 Timoteu 2:5)

Va concebre a Jesucrist sent verge per obra de l’Esperit Sant

És mitjancera davant Déu

Imatges La Bíblia prohibeix el culte a les imatges i només parlar de donar culte a Déu Formen part del culte catòlic i són venerades
Es reuneixen per…   Un culte que pretén ser dinàmic i senzill amb èmfasi en l’oració comunitària, la lloança a Déu i la predicació de la Bíblia

El Sant Sopar com un memorial i de caràcter simbòlic

Desenvolupen ajuda social i missions

La missa que segueix un calendari litúrgic. S’emfatitza en la realització i compliment dels sagraments

L’eucaristia com a sagrament confereix gràcia sent totalment necessària

Desenvolupen ajuda social i missions

Castellano:

A continuación se exponen preguntas sobre los evangélicos en general. ¿Qué los diferencia de otros cristianos y de otras religiones? ¿Que tienen en común?  Si quieres puedes dejar un comentario o una pregunta en concreto que sirva para mejorar esta sección.

Para ver los textos bíblicos más detalladamente sobre nuestra creencias puedes encontrarlos en los siguientes enlaces: https://eebmanlleu.wordpress.com/que-creiemque-creemos/   y: https://eebmanlleu.wordpress.com/qui-som/

¿En que se diferencian los evangélicos de los Testigos de Jehová?

Prácticamente en todo, algunas de las diferencias más importantes serían:

– Que los evangélicos, también los católicos, no aceptan como fiable la libre traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, ya que altera significativamente el sentido original del texto bíblico para amoldarlo a sus falsas y poco fundamentadas enseñanzas que cambian sutilmente cientos de palabras de la Biblia.

– Que los Testigos de Jehová no aceptan la Trinidad o que Jesús es Dios y el resto de cristianos, incluidos los evangélicos, sí.

– Que a menudo su comportamiento basado en la interpretación literal les lleva a conductas extremas, como por ejemplo, no hacer uso de las transfusiones de sangre o no relacionarse abiertamente con otras personas para no “mezclarse”. Estos aspectos hacen que sean considerados sectarios por el resto de cristianos en general. Los evangélicos, no sólo creen que si es necesario relacionarse, sino que participan activamente ayudando a cubrir diferentes necesidades de su ciudad, generalmente, colaborando con los Servicios Sociales locales o creando ONGs para un servicio en concreto.

¿En que se diferencian los evangélicos de los católicos?

Tema Evangélicos Católicos
Autoridad  La Biblia, única norma de fe y conducta

La Asamblea General de miembros de una congregación

El Papa

La jerarquía

La tradición y dogmas de fe

Dirigentes  

Son llamados pastores

Elegidos por los miembros

Sostenidos económicamente por la congregación o por trabajo secular

Existen debates por la falta de regulación laboral igualitaria de los ministros de cultos o pastores

Pueden casarse

 

Son llamados sacerdotes

Nombrados por la jerarquía

Financiados por la Iglesia Católica

Existen debates sobre si la Iglesia Católica es favorecida financieramente por un Estado aconfesional

No pueden casarse

Salvación Es por gracia, nadie la merece por obras. Las buenas obras son evidencias de la fe.

Es un regalo que recibimos por fe, arrepintiéndonos y aceptando el perdón de Cristo

Tienen seguridad plena de haberla recibido y haber conocido a Dios.

 

Se enfatiza en que hay que hacer buenas obras para salvarse

Hay que cumplir y participar de los sacramentos de la Iglesia Católica

No se está completamente seguro de conocer a Dios, al depender en gran parte del ser humano

 

Sobre la virgen… Concibió a Jesucristo siendo virgen por obra del Espíritu Santo

NO es mediadora ante Dios, sólo es Jesús. (1 Timoteo 2:5)

Concibió a Jesucristo siendo virgen por obra del Espíritu Santo

Es mediadora ante Dios

Imágenes La Biblia prohíbe el culto a las imágenes y sólo hablar de dar culto a Dios Forman parte del culto católico y son veneradas
Se reúnen para… Un culto que pretende ser dinámico y sencillo con énfasis en la oración comunitaria, la alabanza a Dios y la predicación de la Biblia

La Santa Cena como un memorial y de carácter simbólico

Desarrollan ayuda social y misiones

La misa que sigue un calendario litúrgico. Se enfatiza en la realización y cumplimiento de los sacramentos

La eucaristía como sacramento confiere gracia siendo totalmente necesaria

Desarrolan ayuda social y misiones

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Blog de WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: