Visquent la resurrecció de Jesús/Viviendo la resurrección de Jesús

(En castellano abajo)

Lucc 24: 36-49

En el text veiem que per als primers deixebles l’experiència de la resurrecció va ser un fet transcendental i vital que va enfortir la seva fe i va marcar el seu seguiment de Jesús. Igual que ells, els deixebles de Jesús avui hem de viure una resurrecció que descriurem com : experimentada, fonamentada i estesa.

Veurem  doncs tres realitats que haurien de conformar la vivència de la resurrecció en els deixebles de Jesús avui.

Els deixebles de Jesús hem de viure una resurrecció experimentada (versets: 36-43). Jesús va vèncer la mort. Aquest fet és impressionant ja que els romans i els  jueus l’havien matat a la creu creient que amb això no només el mataven a ell sinó que també al seu impressionant moviment, deixant als seus deixebles torbats i desorientats. Però el text descriu a un Jesús viu i això li permet mantenir una relació personal i autèntica amb els seus deixebles que acaba enfortint-los i omplint-los de goig. Igual que ells, els deixebles d’avui hem de conrear una relació viva, autèntica i vital amb Jesús com a font de fortalesa i ànim per a la nostra fe fugint de costums i tradicions buides de significat.

Els deixebles de Jesús hem de viure una resurrecció fonamentada (versets: 44-46) Malgrat l’experiència vital amb Ell, Jesús va voler fonamentar la vida dels deixebles ambla Paraula perquè basessin el seu seguiment també en la comprensió i l’enteniment. És interessant que en la primera predicació de l’apòstol Pere, narrada a Fets 2, insistís a convèncer als oïdors explicant-los la seva experiència (som testimonis) i també argumentant amb els textos de l’Antic Testament que anunciaven al Mesies. Per a nosaltres també l’experiència de Jesús ha d’estar fonamentada en la seva Paraula que ens ensenya el meravellós pla salvador de Déu on s’emmarca la vida, mort i resurrecció del seu fill Jesús. Per tant, hem d’estimar, conèixer i estudiar La seva Paraula.

Els deixebles de Jesús hem de viure una resurrecció estesa (versets: 47-49) Finalment, Jesús els va convidar a compartir l’experiència de la resurrecció que implica perdó i vida eterna després d’un penediment veritable. Els cristians no hem de viure en secret o amb vergonya la nostra fe. El mestre ens va ensenyar a compartir-la amb amor, respecte i valentia allí on estiguem. Per tant, hem de parlar amb senzillesa a les nostres famílies, companys o veïns.

Espero que puguem viure la resurrecció de Jesús d’una forma vital i significativa. Que Déu us beneeixi.

Pastor Ismael Gramaje

 

Castellano:

Lucas 24: 36-49

En el texto vemos que para los primeros discípulos la experiencia de la resurrección fue un hecho trascendental y vital que fortaleció su fe y marcó su seguimiento de Jesús. Al igual que ellos, los discípulos de Jesús hoy debemos vivir una resurrección que llamaremos: experimentada, fundamentada, extendida 

Por tanto, veremos tres realidades que deberían conformar la vivencia de la resurrección en los discípulos de Jesús hoy.

Los discípulos de Jesús debemos vivir una resurrección experimentada (Vs. 36-43)

Jesús venció la muerte. Este hecho es impresionante pues romanos y judíos le habían matado en la cruz creyendo que con ello no sólo le mataban a él sino también su impresionante movimiento dejando a sus discípulos turbados y desorientados. Pero el texto describe a un Jesús vivo y eso le permite mantener una relación personal y auténtica con sus discípulos que acaba fortaleciéndoles y llenándoles de gozo. Al igual que ellos los discípulos de hoy debemos cultivar una relación viva, auténtica y vital con Jesús como fuente de fortaleza y ánimo para nuestra fe huyendo de costumbres y tradiciones vacías de significado.  

Los discípulos de Jesús debemos vivir una resurrección fundamentada (Vs. 44-46)

Pese a la experiencia vital con Él,  Jesús quiso fundamentar la vida de los discípulos con la Palabra para que basaran su seguimiento también en la comprensión y el entendimiento. Es interesante que en la primera predicación del apóstol Pedro narrada en Hechos 2 insistiera en convencer a los oyentes contándoles su experiencia (somos testigos) y también argumentando con los textos del Antiguo Testamento que anunciaban al Mesías. Para nosotros también la experiencia de Jesús debe estar fundamentada en su Palabra que nos enseña el maravilloso plan salvador de Dios donde se enmarca la vida, muerte y resurrección de su hijo Jesús. Por tanto, debemos amar, conocer y estudiar Su Palabra.

Los discípulos de Jesús debemos vivir una resurrección extendida (Vs. 47-49)

Por último, Jesús les invitó a compartir la experiencia de la resurrección que implica perdón y vida eterna tras un arrepentimiento verdadero. Los cristianos no debemos  vivir en secreto o con vergüenza nuestra fe. El maestro nos enseñó a compartirla con amor, respeto y valentía allí donde estemos. Por tanto, debemos hablar con sencillez a nuestras familias, compañeros o vecinos.

Espero que podamos vivir la resurrección de Jesús de una forma vital y significativa. Que Dios os bendiga.

Pastor Ismael Gramaje.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Blog de WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: